Förtroendevalda

Namn: Servicenämnden
Beteckning: Servicenämnden
Expeditionsadress:
Postnummer: 205 80
Ort: Malmö
Telefon: 040-34 10 00
Fax:
URL:
Politiker i Servicenämnden
Senast uppdaterad: 2021-02-04
Namn Parti Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Jan Olsson S Ordförande 2019-01-01 2022-12-31 1
Arne Bojesson L Vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31 2
David Blomgren M 2:e vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31 3
Anna-Karin Bengtsdotter S Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 4
Leif Göran Andersson S Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 5
Ingela Andersson S Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 6
Kami Petersen Mp Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 7
Yngve Roland Nilsson V Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 8
Haqvin Svensson M Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 9
Katarina Kasmarvik M Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 10
Bengt Åke Nilsson C Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 11
Staffan Appelros Sd Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 12
Roy Tonni Valentin Andersson Sd Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 13
Jean Pierre Denape S Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 14
Frida Michelsen S Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 15
Nadjam-Ud-Din Malik S Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 16
Monica Kristensson S Ersättare 2019-09-06 2022-12-31 17
Kristin Gaskell-Brown L Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 18
Inger Åhlin Mp Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 19
Banesa Martinez V Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 20
Hans Åke Banke M Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 21
Peter Arvebro M Ersättare 2019-04-26 2022-12-31 22
Filip Berggren M Ersättare 2020-10-30 2022-12-31 23
Axel Friberg C Ersättare 2021-02-05 2022-12-31 24
Rolf Hansson Sd Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 25
Stefan Greschner Sd Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 26